novoslov

To my polacy

nie Polanie

Die Bedeutung des Namens „Polani“ wird meist hergeleitet vom slawischen polje „Feld“, „Boden“, also „die auf dem Feld leben“ oder ähnlich. Möglich ist aber auch eine Zusammensetzung mit slawisch po „am“, „bei“ wie bei „Pomoranen“ (po more „am Meer“), „Polaben“ (po Labem „an der Elbe“), „Polasien“ („po lasie“ „am Wald“). Der zweite Bestandteil „la(n)“/„le(n)“ wäre dann allerdings unklar. Nach anderer, stark umstrittener Auffassung leitet sich das Wort von polać oder polewać für Wasser ab und bezeichnete dann „die Getauften“.[1] = крещённые миссионерами римского епископа — «политые» при обращение в христианство

Borussia (po russia) ist eine Grenzgebiet zu Russen, wie Preußen. Пруссия = Поруссия соответственно пруссы - пограничники Руси.

Po raz pierwszy Polanie zanotowani zostali w historycznym traktacieGesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum” spisanym w latach 1075-1080 przez niemieckiego kronikarza i geografa Adama z Bremy. Wymienia on Polan oraz słowiańskie plemiona z nimi sąsiadujące. Za strefę graniczną pomiędzy Słowianami połabskimi z plemion wieleckich oraz lucickich, a Pomorzanami i Polanami uznaje on rzekę Odrę. Według jego relacji ziemia Polan graniczy z ziemiami pomorskimi, pruskimi, czeskimi i rozciąga się aż po granice państwa ruskiego: „Trans Oddoram fluvium primi habitant Pomerani, deinde Polani, qui a latere habent hinc Pruzzos, inde Behemos, ab oriente Ruzzos” czyli w języku polskim "Wzdłuż rzeki Odrypierwsi żyją Pomorzanie, dalej Polanie, którzy graniczą z Prusami, Czechami, a na wschodzie z Rusami"[6][7]. W tekście wymienia również kilkukrotnie Polskę w różnych odmianach „Polonia”, „rege Polanorum Bolizlao” [8]

Нестор Летописец, также Нестор Печерский, Нестор Киевский (ок. 10561114) — древнерусский летописец, агиограф конца XI — начала XII веков, монах Киево-Печерского монастыря. Традиционно считается одним из авторов «Повести временных лет» : Волохомъ бо нашедшим на Словены на Дунаискыє, и сѣдшимъ в нихъ, и насилѧющимъ имъ. Словѣне же ови пришєдшє и сѣдоша на Вислѣ, и прозвашасѧ Лѧховѣ, а от тѣхъ Лѧховъ прозвашасѧ Полѧне, Лѧховѣ друзии - Лютицѣ, инии Мазовшане, а нии Поморѧне. Тако же и тѣ же Словѣне, пришедше, сѣдоша по Днепру и наркошасѧ Полѧне а друзии Деревлѧне, зане сѣдоша в лѣсѣхъ [...] Полѧномъ жеживущи особѣ по горамъ симъ, и бѣ путь из Варѧгъ въ Грѣкы, и изъ Грѣкъ по Днепру

Полянин или Полянина как фамилии имеют значение принадлежности к роду по способности вести бой в открытом поле, соответственно поляне определение рода как древляне защитники леса который они перерабатывают и следят за ним, живя в нём.

Buy for 10 tokens
Buy promo for minimal price.

Error

default userpic

Your reply will be screened

Your IP address will be recorded 

When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.